1968 CCE 50 jaar

In november 1918 werd door de heren H. van Aalst, M. van Heeswijk en Th. Lammers het initiatief genomen om de Concours Commissie Eindhoven op te richten. Van de vier in Eindhoven bestaande verenigingen sloten zich “De Oorlogsbode”, “Neerlands Hulp” en “De Spion” aan, “De Luchtbode” (Woensel) had zich teruggetrokken.

Er moesten nogal wat hobbels genomen worden voordat de neuzen in dezelfde richting stonden, maar op 26 november 1918 was de oprichting van de CCE een feit.

Marinus van Heeswijk was in 1918 mede-oprichter en bestuurslid van de CCE vanaf de oprichting tot aan zijn dood in 1944.

In 1945 werd te zijner ere een herdenkingsvlucht ingericht met als doel om uit de baten een speciale grafsteen aan te kopen. In 1949 waren er voldoende baten en werd de bijzondere grafsteen, als dank voor de grote bijdrage die hij geleverd heeft in de ontwikkeling van de CCE, aan zijn familie overgedragen. Zijn vereniging “De Oorlogsbode” heeft deze herdenkingsvlucht nog vele jaren voortgezet.

In 1927 werd besloten om een cluborgaan te gaan uitgeven. De leden van de CCE abonneerden zich eensgezind en enige maanden later sloten ook andere verenigingen zich aan. “De Duivenbode”was geboren. Elders op deze website is hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Het bestuur bij het 10-jarig bestaan in 1928

In 1968 zijn 13 verenigingen aangesloten bij de CCE met een ledental van ongeveer 800. Het betreft de volgende verenigingen:

 • De Oorlogsbode (vanaf oprichting)
 • Neerlands Hulp (vanaf oprichting)
 • De Reisduif (1923)
 • De Luchtbode, Gestel (1935)
 • De Bergvliegers (1939)
 • De Luchtreizigers (1940)
 • De Lichtstad (1964)
 • De Vredesduif (1964)
 • De Trouwe Duif, Geldrop (1965)
 • De Olijftak, Nuenen (1965)
 • De Gecomb. Luchtbode, Veldhoven (1966)
 • De Vredesduif, Zeelst (1966)
 • Nooit Gedacht, Aalst-Waalre (1966)
Bestuur 1968
Marius de Zeeuw, Voorzitter 1968

Ter gelegenheid van het Gouden Jubileum van de Koninklijk Erkende Concours Commissie Eindhoven werd een jubileumboekje uitgebracht, waarin de geschiedenis van de CCE uitgebreid beschreven werd.

 

Ter gelegenheid van het jubileum vond er op zaterdag 9 november 1968 een receptie plaats in zaal Musis Sacrum te Eindhoven.

De feestavond voor de 800 leden vond plaats op vrijdag 15 november 1968 in de zalen van het Eurostrand te Westerhoven.

…………………………………………………………………………………………………

(met dank aan Ton Bidlot uit Eindhoven voor toesturen van het jubileumboekje)