PV Vredesbode Veldhoven

Contact: mjboerakker@yahoo.com

Clublokaal: Den Horst, Windmolen 15, Veldhoven tel. 040-2300613

Verenigingsnummer 2261