Infoboek 2022

ADDENDUM:

1-6-2022

Correctie op het informatieblad van de CCE:

Op pagina 11 stond abusievelijk vermeld dat voor het kampioenschap jonge duiven 6 van de 9 vluchten telden. Dit moet zijn 7 (zeven) van de 9 vluchten, dit is gelijk aan het kampioenschap van de NPO (zie blz.8).

Groetjes,

Jan van de Kemenade

 

====================================================

Beste mensen,

Langs deze weg een correctie/aanvulling op het informatieblad 2022 van de CCE betreffende de CCE-kampioenschappen 2022

Naar aanleiding van de voorjaarsvergadering is op bladzijde 8 vermeld dat er nationaal ook een kampioenschap Beste Asduif Oud en een kampioenschap Beste Liefhebber is.

Dit moet ook aangevuld worden op pagina 11 waar de CCE-kampioenschappen staan vermeld.

Kortom deze 2 kampioenschappen kennen wij ook in de CCE.

Samengevat: In de CCE kennen we dezelfde kampioenschappen als nationaal met 2 onderdelen extra, namelijk natour-jong en natour-oud.

Geef dit a.u.b. door aan uw leden.

Groetjes,

Jan van Kemenade