Nieuws

Bonnenverkoop t.b.v. Concours Commissie Eindhoven 2023. Met deze bonnenverkoop brengen we onze financiële positie op orde. Zo kunnen we volgend jaar weer mooie concoursen in C.C.Eindhoven organiseren en sponseren we de Jeugd-Peetvader-Competitie om zo de jeugd in contact te brengen met onze mooie duivensport. Wij bieden u de mogelijkheid om een bod uit te brengen op een waardevolle bon van onze eerste en tweede kampioenen om daarmee uw eigen kolonie te versterken. Onze dank gaat uit naar alle bonnenschenkers en wij vertrouwen erop dat zij er alles aan zullen doen om u, als koper, tevreden te stellen. De bonnenverkoop start op 7 december om 21:00 uur en eindigt op 15 december om 21:00 uur. Het laatst geboden bedrag bij GPS Auctions is ook het eindbod. Er volgt dus geen zaalverkoop. Wij wensen u veel plezier met het bekijken van deze bonnen. Mocht u een van de kopers zijn dan wensen wij u veel succes met uw aankoop. Om meer informatie over onze kampioenen van de C.C.Eindhoven te krijgen, kunt u onze site:  www.cceindhoven.nl bezoeken. Met vriendelijke groeten, Bestuur C.C.Eindhoven
Zondagmiddag 29 oktober a.s. zullen de kampioenen van de C.C.Eindhoven gehuldigd worden voor hun zwaar bevochten en dus mooie kampioenschappen in het afgelopen jaar. Deze prachtige dag zal wederom gehouden worden in de Zaal De Koning, Mierloseweg 301, 5707 AK Mierlo-Hout (tel.0492-525312. Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom om de kampioenen de verdiende eer te geven en om er samen weer een mooi feest van te maken. Iedereen kan het afgelopen duivenseizoen op een feestelijke manier afsluiten. Verder zal er (zoals inmiddels bekend en “verwend”) een gratis heerlijk koud- en warmbuffet zijn om de innerlijke mens een stevige steun te geven om dit feest tot een goed einde te brengen. In combinatie met een schappelijke prijs voor de drankjes denken we weer een zeer gezellige volle zaal te trekken om dit seizoen af te sluiten. Om een idee te krijgen van het aantal aanwezigen (ook voor het buffet) verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk op te geven bij uw verenigingssecretaris (met of zonder partner), Doe dit voor 19 oktober zodat de vereniging dit uiterlijk 20 oktober door kan geven aan de CCE (e-mail: cce@postduiven.com) met hoeveel personen uw vereniging komt.
CCE-nieuws Komend weekeinde staat er op za.2/9 Vervins op het programma. Dat is een vlucht voor de vroege jongen J35 (in rekenaar vlucht 39) en een apart concours voor natour N35 (in rekenaar vluchtnummer 40). Bij het inkorven dient men dus duidelijk aan te geven of een jonge duif op J35 of op N35 in concours gaat. Bij voorkeur eerst de duiven aangeven voor J35 en afsluiten in je ECS en daarna de duiven aangeven voor N35. CCE-bestuur.
Uitleg over de berekening van de Jonge Duiven kampioenschappen 2023. Beste Liefhebbers, Het kampioenschap aangewezen, hok en duifkampioen Jonge Duiven wordt over de gehele CCE vervlogen, zo ook het CCE onaangewezen kampioenschap. De punten voor het aangewezen, onaangewezen en duifkampioenschap worden berekend over de 5 Rayonvluchten J28, J29, J30, J31 en J35 en over de vluchten F32, F33, F34 en F36. Deze F-vluchten worden over de gehele CCE gespeeld. De punten behaald in de Rayons worden opgeteld bij de behaalde punten van de F-vluchten. Van deze 9 vluchten tellen de 7 beste resultaten. Als er een vlucht wordt afgelast, komt deze meteen in aanmerking voor afvalvlucht. Hopelijk zijn nu de vragen over de kampioenschappen Jonge Duiven naar tevredenheid beantwoord. Met vriendelijke groeten. Jan Habraken, namens het Bestuur C.C.E.
CCE Junioren, Jeugd Peetvadercompetitie 2023 Op zondag 13-8 (Mettet) start wederom de inmiddels traditionele Jeugdpeetvadercompetitie (JPC). De JPC wordt dit jaar vervlogen over de 1e t/m de 5e wedvlucht van de tweede tour dus t/m zaterdag 9-9 (Laon). Ieder spelend lid (of combinatie) die een (klein)zoon/-dochter, neefje/nichtje, buurjongen/-meisje of vriendje/vriendinnetje weet die geïnteresseerd is in de duivensport kan hem/haar laten meespelen met de bovenste 4 getekende van de poulebrief (als je meer kinderen mee wil laten spelen kan dat met de 5e t/m 8e get, 9e t/m 12e get enz.). Hij of zij moet wel jonger dan 18 jaar zijn. De bedoeling is dat door deze competitie de jeugd betrokken raakt bij de duivensport, zodat weer heel wat duivenbacillen overgedragen kunnen worden. Ook dit jaar worden weer twee klassementen vervlogen, nl. aangewezen 2 en 4. Daarnaast zal er ook weer een leuke prijs zijn voor de snelste duif van het gehele concours (van elke vlucht). Verder zal IEDER jeugdlid dat meedoet aan de Jeugd Peetvader Competitie een aandenken ontvangen wanneer in de winter (op een speciaal daarvoor georganiseerde dag) de prijzen weer worden verdeeld. We hopen natuurlijk wel dat alle deelnemers op deze dag aanwezig zullen zijn. Om mee te doen moeten de volgende gegevens doorgegeven worden: • Naam jeugdlid (inclusief voornaam); • ADRES, POSTCODE EN WOONPLAATS VAN HET JEUGDLID; • Geboortedatum jeugdlid; • Naam Peetvader, lidnummer Peetvader. Vul deze gegevens alstublieft zorgvuldig in, dat scheelt ons een hoop zoekwerk en voorkomt fouten. Opgave is mogelijk tot en met het inkorven op 13-8 voor Mettet onder vermelding van bovengenoemde gegevens. Opgave per e-mail óf telefonisch bij Jo van Buul (040–2052959) of bij Johan en Karin van de Water (040-2240281 of via de mail: cce@postduiven.com). Wij hopen dat wij ook dit jaar weer heel veel deelnemers mogen begroeten. Alvast iedereen succes gewenst. CCE Junioren, Jeugd Peetvadercompetitie 2023
Omdat E23 Chateauroux werd afgelast, wordt op 5-8-2023 vanuit Argenton de 5e dagfond vlucht (E31) gehouden. Deze telt mee voor de nationale kampioenschappen, bij de Afdeling en bij de CCE voor het kampioenschap dagfond. Deze vlucht wordt inmiddels nationaal gehouden, ook als Olympiadevlucht. Hierop zijn gratis prijzen te winnen. De inleg is gratis.
CCE nieuws 16 juli 2023 Beste Liefhebbers, Er komen regelmatig vragen bij ons binnen over de kampioenschappen van de CCE en over de berekeningsmethodes. Het overzicht van de Nationale kampioenschappen staat op pagina 7 en 8. Het overzicht van de CCE kampioenschappen op pagina 11 van de CCE INFO 2023 De CCE ledenraad heeft gekozen om in 2023 twee rekenmethodes voor het onaangewezen kampioenschap te hanteren. 1. Het Hokkampioenschap is het onaangewezen kampioenschap volgens de NPO rekenmethode. Dit NPO kampioenschap is een verplichting voor alle samenspelen. Compuclub rekent dit kampioenschap uit en wij publiceren dat wekelijks op www.cceindhoven.nl en met een redelijke frequentie ook in de papieren uitslag. Berekening: alle behaalde punten van de prijswinnende duiven worden gedeeld door het aantal ingekorfde duiven met een minimum van 8 op de Vitesse. Midfond en Jong en met een minimum van 4 op de Dagfond en Marathon. Bij meer dan 8 ingekorfde duiven op Vitesse Midfond en Jong zullen de behaalde punten van alle prijswinnende duiven gedeeld worden door het aantal ingekorfde duiven. Bij de Dagfond en Marathon zal dat gebeuren als er meer dan 4 duiven ingekorfd zijn. 2. Het CCE onaangewezen kampioenschap volgens onderstaande berekeningsmethode: Berekening: Het aantal prijswinnende duiven waar punten door behaald kunnen worden, wordt berekent door het aantal ingekorfde duiven te delen door 3 waarvan de uitkomst van deze deling minimaal 5 zal zijn. Dat betekent dat tot 15 ingekorfde duiven maximaal 5 duiven punten kunnen verdienen. Bij 16 tot en 18 duiven zullen dat de eerste 6 prijswinnende duiven en bij 19 tot en 21 ingekorfde duiven zullen dat de eerste 7 prijswinnende duiven zijn die punten kunnen verdienen, enz. Beide onaangewezen kampioenschappen zullen op de CCE kampioenendag op 29 oktober vanaf 13.00 uur in zaal De Koning te Mierlo Hout de volle aandacht krijgen. Met vriendelijke groeten Jan Habraken Namens het CCE bestuu
In de afgelopen weken hebben we extra aandacht gevraagd van onze 6 verenigingen om ervoor te zorgen dat de bestanden die naar Compuclub en naar de mailbox van de CCE gestuurd worden in één keer goed zijn. De juistheid van de D*en W* bestanden en de verzamelstaten van de diverse niveaus in HTML hebben er toe bijgedragen dat de controles snel en effectief uitgevoerd kunnen worden. Wij merken op dat de zorgvuldigheid van aanlevering een enorme boost heeft gekregen. Het resultaat is dan ook dat er zeer weinig aanpassingen nodig zijn geweest. De definitieve uitslag van Melun werd in de nacht van zaterdag op zondag door Compuclub afgerond. Met als gevolg dat we al op zondagmorgen de uitslag op de CCE site konden plaatsen. Daarvoor danken wij de automatiseringsmedewerkers en de bestuurders van de verenigingen hartelijk. Met vriendelijke groeten, Jan Habraken Namens Bestuur C.C.E. 4 juni 2023
Naar aanleiding van reclames m.b.t. het niet opgenomen zijn in de definitieve CCE uitslag stellen wij een paar uit te voeren controles voor die deze vergissingen kunnen voorkomen. Deze controles dienen dan uitgevoerd te worden vóór het aanmaken en het versturen van de D&W bestanden. Ontbrekende inkorvingen. Dit programma in Rekenaar controleert of bij iedere poulebrief de drie eerstgetekenden in de inkorfstaat aanwezig zijn. Als dat niet het geval is, verschijnt een lijst met de lidnummers en de namen van de liefhebbers waarvan de drie eerstgetekenden geheel of gedeeltelijk ontbreken. Deze menu-optie is pas toegankelijk als er duiven zijn ingevoerd. Deze controle voorkomt dat ingekorfde duiven per vergissing niet in het Inkorfbestand D*bestand worden opgenomen. Ontbrekende aankomsten. Het programma in Rekenaar controleert of bij iedere poulebrief één of meer aankomsten aanwezig zijn. Als dat niet het geval is, verschijnt een lijst met de lidnummers en de namen van de liefhebbers waarvan geen enkele aankomst aanwezig is. Deze menu-optie is pas toegankelijk als er aankomsten zijn ingevoerd. Deze controle voorkomt dat geklokte duiven per vergissing niet in het Aankomstenbestand W*bestand worden opgenomen. Wij verzoeken de automatiseringsmensen nogmaals om de verzamelstaten van niveau 1, 3, 8 en 9 en de Verenigingsuitslag met de extensie HTML naar de CCE mailbox te sturen. Bestanden met een andere extensie worden niet meer door ons gelezen en dus ook niet meer meegenomen in onze voorcontroles. Reclames die vanuit deze optiek ontstaan, worden niet in behandeling genomen. Voor vragen en voor onduidelijkheden ben ik altijd bereid jullie van dienst te zijn. Telefoonnummer 06-30 55 64 82 of via mail: janhabraken@online.nl Voorbeeld van de mail-bijlagen na inkorven van DV Valkenswaard. Zo willen we het graag ontvangen. Met vriendelijke groet Jan Habraken Namens Bestuur CCE.
De eerste uitslag van 2023 berekend door Compuclub ligt voor je. In de afgelopen maanden is 2022 geëvalueerd. De algemene mening was dat er erg veel informatie in de uitslag stond. Uitslagen, tussenstanden,. kampioenschappen en veel foto’s van de winnaars. Zelfs als er een kleine tot zeer kleine deelname was. We laten voortaan de tussenstanden van de kampioenschappen weg en publiceren deze alleen in de uitslag van de voorlaatste vlucht per kampioenschap. Op onze site cce@eindhoven.nl worden de uitslagen met de tussenstanden wekelijks wel gepubliceerd inclusief de foto van de vluchtwinnaar(s) . Op de cover van de uitslag geen foto’s meer, ook omdat de kwaliteit hiervan te wensen over laat. Een grote verandering dit jaar is dat we de vluchten tot 300 km in twee rayons vliegen, West en Oost. We vragen nog een keer jullie aandacht voor het onderstaande: In de communicatie naar de verenigingen toe is in 2022 veel aandacht besteed aan het beschrijven van de processen en het beleggen van de verantwoordelijkheden. We hebben gekozen om geen of zo weinig mogelijk controles achteraf te doen. Dat betekent dat vooraan in het proces, bij de input, de controles bij de verenigingen belegd zijn. Hoe dat moet gebeuren, is duidelijk beschreven in de CCE-Processenmap 2022. Voordat de bestanden verstuurd worden naar Compuclub moeten de verenigingen ervan overtuigd zijn dat alles correct is verwerkt. We hebben beschreven wat er naar de mailbox CCE@postduiven.nl gestuurd moet worden om de benodigde informatie te hebben om bij calamiteiten en mogelijke fouten in samenwerking met Compuclub tot oplossingen te komen. Dit is in het belang van ons allemaal. Lees met enkele mensen van je vereniging de instructies nog eens door. We hebben gemerkt dat bij diverse verenigingen de map nog niet open is geweest. Dat heeft geleid tot een onvolledige informatievoorziening naar ons toe, waardoor er veel stagnatie in de oplossing is ontstaan. Ook de communicatie van ons naar Compuclub was vorig jaar niet op alle onderdelen duidelijk en ook dat heeft bijgedragen tot onnodige stagnatie. We hebben voor dit jaar heldere afspraken met Compuclub gemaakt over wat we van elkaar verwachten. Samenvattend: • Controleer de gegevens voordat je de D&W bestanden naar Compuclub stuurt. • Stuur de bestanden (UDP en ZIP) na het inkorven met de verzamelstaten van niveau 1, 3, 8 en 9 bij de A-vluchten naar de CCE-mailbox. Na het afslaan stuur je de bestanden en de verenigingsuitslag van niveau 3 (CCE) ook naar de CCE -mailbox. Dat kan in PDF, HTML of als Excel bestand. Onze voorkeur is om de extensie HTML te gebruiken. Dat werkt voor ons sneller en is overzichtelijker en als alle verenigingen dat gaan doen eenduidig. Wij danken jullie voor de medewerking. Jan Habraken Namens Bestuur C.C.E.
Het informatieboek 2023 staat op de website zie menu Informatie
Er is weer fel gestreden om de ereplaatsen en op woensdagmiddag 28 december om 13.30 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden in het clubgebouw van DV Valkenswaard aan de van de Venstraat 63. Op deze middag zullen alle Jeugd-Peetvader-Competitie deelnemers van 2022 gehuldigd worden. Als deelnemer aan de Jeugd-Peetvader-Competitie is natuurlijk ieder ook van harte uitgenodigd op deze middag, samen met je peetvader. Je mag natuurlijk ook nog je papa & mama, broertjes & zusjes en vriendjes & vriendinnetjes meenemen. Natuurlijk zal de commissie weer voor leuke prijzen zorgen. Ook is er een prijs voor iedereen die een keer een eerste prijs op een vlucht heeft behaald. Ook de eindstand in de JPC “kampioenschappen aangewezen 2 en 4” zullen de revue passeren. Daarnaast krijgt IEDERE deelnemer aan de Jeugd-Peetvader-Competitie natuurlijk een aandenken aan dit festijn. Ook zal er nog een mooie loterij met leuke prijzen en een kleurwedstrijd gehouden worden. Wij gaan er weer een fantastische middag van maken. Graag tot ziens op woensdagmiddag 28 december! Alle deelnemers krijgen nog een persoonlijke uitnodiging maar het kan alvast maar in je agenda staan!
Zondagmiddag 16 oktober a.s. zullen de kampioenen van de C.C.Eindhoven gehuldigd worden. Deze prachtige dag zal gehouden worden in Partycentrum Witven, Runstraat 40, 5504 PE Veldhoven (tel.040-2532727). Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom om de kampioenen de verdiende eer te geven en om er samen weer een mooi feest van te maken. Tijdens en na de huldigingen zal er weer een heerlijk koud- en warmbuffet geserveerd worden. Wij verzoeken u vriendelijk om vóór 3 oktober bij uw verenigingssecretaris aan te geven of u aanwezig zult zijn met of zonder partner. Met vriendelijke groeten, Bestuur C.C.E.
Voor u ligt de laatste uitslag van 2022. Deze uitslag vraagt enige uitleg. De uitslag jonge duiven J37 is zoals u dat gewend bent. De bijbehorende kampioenspunten zijn de eindstanden van 2022. Voor de vluchten L37 en N37, Natour jong en Natour oud, zijn de uitslagen over de gehele CCE, omdat de vluchtafstand groter is dan 300 km. De kampioenspunten echter worden berekend vanuit de drie rayons. De rayonuitslagen zijn niet afgedrukt en staan ook niet op de CCE site, maar staan wel op de Compuclub site. Achter de uitslagen L37 en N37 vindt u de eindstanden van de kampioenschappen onaangewezen, aangewezen en duifkampioen van 2022 van elk rayon.
Gezien de omvang van de uitslagen hebben we besloten om de tussenstanden van de kampioenschappen deze week weg te laten. Deze zijn wel te raadplegen op de CCE site. Reclame Isnes 28 augustus 2022 Rayon West.: Henk Schouten speelt prijs: 51, 88, 97. 105, 208, 224, 278, 283. 292 en 299. Op de CCE site is deze reclame al verwerkt. www.cceindhoven.nl Met vriendelijke groeten.
C.C.E. Nieuws Naar aanleiding van het gewijzigde vliegprogramma wat aandachtspunten voor zowel leden als voor de verenigingen. Het komend weekend 27 en 28 augustus vliegen we Nanteuil en Isnes. De vroege jonge duiven vliegen Nanteuil in vlucht 37 met als vluchtcode J34. Aktie vereniging: Zorg dat de juiste vluchtcode ( J34) in Rekenaar bij vlucht 37 Nanteuil in de algemene gegevens ingetoetst wordt. Omdat er geen vluchtnummer voor Nanteuil oude duiven is, kan in Rekenaar een eerder gebruikt vluchtnummer voor Nanteuil gekozen worden. Toets bij dat vluchtnummer vluchtcode X34 in. Verenigingen die zelf de kampioenschappen berekenen mogen geen eerdere gebruikte vlucht gebruiken omdat je dan de punten van die vlucht kwijt bent. Je kan ook kiezen om bijvoorbeeld vluchtnummer 51 op te voeren. Gebruik bij dit vluchtnummer ook vluchtcode X34. Denk in beide gevallen aan de juiste vlucht coördinaten. Zorg dat Unikon vluchtnummer 51 kent en dat bij Tipes en Bricon vluchtnummer 51 opgevoerd is in de ECS. Bij Atis en Benzing is geen actie nodig. Deze klokken maken gebruik van vluchtnummer 1 t/m 5. Nanteuil X34 telt niet voor het kampioenschap Natour oud. Er komt alleen een uitslag via Compuclub en eventueel een onderlinge uitslag vanuit de vereniging. Op zondag 28 augustus vliegen we Isnes met jonge duiven 2e tour en oude duiven. We gebruiken vluchtnummer 38, vluchtcode L34 Natour Jong en voor vluchtnummer 39 vluchtcode N34 voor Natour Oud. Op 3 september vliegen we Chimay en op 17 september Nanteuil. Op deze vluchten worden er 3 uitslagen gemaakt: J35, L35 en N35. Aktie leden: Bereid bij de inkorving het aangeven van de duiven zorgvuldig voor, door de duiven per vlucht apart te zetten in jullie manden. Dat voorkomt dat er bijvoorbeeld jonge duiven, of late jonge duiven in de vlucht van oude duiven ingekorfd worden. Aktie vereniging: Zorg dat de juiste vlucht geopend is en vraag nadrukkelijk aan de liefhebber voordat je de duiven over de antenne haalt of de duif in de geopende vlucht deel moet nemen. Lees het volledig ringnummer op ter voorkoming dat jong bij oud of oud bij jong ingekorfd worden. Het corrigeren van duiven die in een verkeerde vlucht zijn ingekorfd is een lastige klus. Voorkom dit a.u.b. Vluchtnr. Vluchtcode Datum Losplaats 37 en ?? J34 en X34 27 aug. Nanteuil 38 en 39 L34 en N34 28 aug. Isnes 40, 41 en 42 J35, L35 en N35 3 sept. Chimay 45 J36 10 sept. Orleans 46 en 47 L36 en N36 10 sept. Laon 48,49 en 50 J37,L37 en N37 17 sept. Nanteuil Kampioenschappen: Jong(J) De beste 7 van 9 vluchten: J28+J29+J30+J31+J33+J34+J35+J36+J37. Natour-Jong (L) De beste 4 van 5 vluchten: L33+L34+L35+L36+L37. Natour-Oud (X+N) De beste 7 van 9 vluchten: X28+X29+X30+X31+X33+N34+N35+N36+N37. Met vriendelijke groeten.
Als er reclames binnen komen, worden die na goedkeuring verwerkt bij Compuclub. We plaatsen de gecorrigeerde uitslag z.s.m. op de CCE site. In de papieren uitslag wordt hiervan geen melding gemaakt. Op www.cceindhoven.nl staat de actuele stand van zaken inclusief de tussenstanden van de kampioenschappen. Omdat we de foto’s van de winnaars op de cover van de uitslag kopiëren in zwart-wit is de kwaliteit niet best. Hier wordt nog aan gewerkt. Toch gaan we hiermee door omdat er liefhebbers zijn die alleen de papieren uitslag kunnen inzien. Met vriendelijke groeten
CCE nieuws De NPO heeft deze week besloten om Morlincourt mee te laten tellen voor het Nationale kampioenschap Midfond. Het CCE bestuur heeft mede daardoor na grondig intern overleg zorgvuldig de afweging gemaakt en besloten om Morlincourt in rayonverband te vliegen. De kampioenspunten uit de Rayonuitslagen van Morlincourt tellen mee voor het CCE Midfond-kampioenschap. Omdat de tussenstanden door deze bijzondere situatie nog niet kloppen, hebben we deze week geen tussenstanden in de uitslag opgenomen. Daar de uitslagen en tussenstanden in één en hetzelfde document aangeboden worden door Compuclub, zullen op de site wel de foutieve tussenstanden zichtbaar zijn. Volgende week zijn de tussenstanden weer correct bijgewerkt. Vanaf deze week is de volgorde van de Rayons in de uitslag voortaan West , Midden en Oost. Met vriendelijke groeten
Uit op de hoogte van de NPO. Duiven zetten op verschillende niveaus. Het zou zo normaal moeten zijn en toch gaat het soms fout. Ik heb daar voor aanvang van de 1e wedvlucht nog op gewezen. Iedere liefhebber is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen of laten invullen van de klok/gegevens die vervolgens in het D-bestand komen te staan. Je hebt het zelf in de hand, dat kan door het thuis goed in de klok te zetten. Dat kun je in alle rust doen en als je het één of twee keer hebt gedaan is het een fluitje van een cent. Ik mag het zeggen want heb het zelf vorig jaar ook voor het eerst gedaan en het lukt als je rustig de stappen afwerkt. Een andere mogelijkheid is om het door een verenigingsfunctionaris te laten doen, ook dat kan. Het belangrijkste komt nog, dat is de uitdraai waar de handtekening van de liefhebber, controlecommissie en de klokcommissie op komt te staan. Voordat je als liefhebber die handtekening zet dien je te controleren of alles juist is, je bent en blijft daar zelf verantwoordelijk voor. Op dat moment kun je als liefhebber controleren hoeveel en op welke niveaus jouw duiven zijn ingezet. Daarmee is dit vastgesteld en onherroepelijk. Uit eerdere controles is gebleken dat er binnen onze duivensport nogal lichtzinnig wordt omgegaan met de controles en het zetten van handtekeningen. Dat is een slechte zaak en onacceptabel. Wij zullen dit jaar enkele steekproeven doen om te kijken of de instructies juist worden opgevolgd. Uiteraard voorkomt het ook teleurstellingen achteraf als er onjuist wordt gehandeld. Voorzitter NPO.
Beste liefhebbers, Sinds een zestal weken worden onze uitslagen en tussenstanden van de kampioenschappen berekend door Compuclub. Het zal jullie ongetwijfeld zijn opgevallen dat er vooral met de voorlopige uitslagen af en toe iets mis gaat. Door onze coördinator Jan Habraken wordt er wekelijks hard gewerkt om zaken die niet correct zijn te herstellen. En dat kost soms heel veel tijd. Gelukkig krijgt hij daarbij volop hulp van onze oude rekenaars, oplettende bestuursleden en verenigingsfunctionarissen. De dingen die fout gaan, zijn zeker niet altijd te wijten aan Compuclub. Het aanleveren van bestanden volgens de nieuwe afspraken is een leerproces voor vele van onze verenigingsfunctionarissen. Het mag gezegd worden dat ze enorm hun best doen en snel leren van de dingen die fout gaan. Vooral voor de verenigingen die splijtleden hebben en waar de liefhebbers op de vitesse verdeeld zijn over meerdere rayons is dat vaak geen eenvoudige opgave. Een compliment voor deze harde werkers is wel op zijn plaats. Dat mogen jullie ze zeker wel eens geven! Daarnaast kunnen we als liefhebbers zélf ook een belangrijke bijdrage leveren door zodra je je klok in ontvangst neemt goed te controleren of de inkorflijst die je ondertekent klopt. Hetzelfde is ook van toepassing bij de aankomstlijst. De bestanden van de verenigingen zijn dan nog niet verstuurd en kunnen nog worden aangepast. Let op: stoor de mensen die druk in de weer zijn om alles op orde te krijgen niet onnodig, een foutje bij afleiding is zo gemaakt. Zaken die bij het inkorven nog wel eens verkeerd gaan zijn: wel of geen invliegduiven, vliegt wel of niet op zondag en geen goede of onvolledige ringnummers van de ingekorfde duiven. Controleer dus je lijst goed, dat voorkomt voor iedereen onnodig veel werk. Ik noemde het eerder al even: de voorlopige uitslag. Als jouw vereniging na de vlucht de bestanden doorgestuurd heeft, plaatst Compuclub die in de voorlopige uitslag. Deze uitslag is voorlopig tot de avond na de vlucht (meestal zondag). Alle reclames en correcties moeten dan nog verwerkt worden. Klik je de dag na aankomst ’s avonds bij de uitslagen op de Compuclub-site op de rode knop PDF, dan krijg je de definitieve uitslag in PDF formaat te zien. Je kunt de uitslag met foto’s van de winnaars dan óók vinden op de site van de CCE. (www.cceindhoven.nl) Sommige verenigingen hebben daar ook hun verenigingsnieuws en onderlinge uitslag staan. Je vindt op de site wekelijks de winnaars van de CCE attractiepoule. Door allemaal een steentje bij te dragen, hebben we na afloop van de vluchten een goede en betrouwbare uitslag en de bijgewerkte tussenstanden van de kampioenschappen. Bedankt alvast voor jullie medewerking, Peter van Breugel Voorzitter CCE.
Allen, De bevestiging van de CCE kampioenendag 2022 op 16-10-2022 bij ’t Witven in Veldhoven is binnen. Maak dit s.v.p. bekend bij uw leden. Groetjes, Jan van Kemenade
Op zaterdag 2 april was de prijsuitreiking voor de deelnemers aan de Jeugd Peetvader Competitie van de CC Eindhoven. Elk jaar kunnen kinderen, kleinkinderen, vriendjes of vriendinnetjes met vier duiven deelnemen aan de natoervluchten. Onder leiding van Jo van Buul en Karin van de Water wordt een mooie wedstrijd georganiseerd met als hoogtepunt de prijsuitreiking. Op deze dag is er naast de uitreiking van de trofeeën een kleurwedstrijd en een loterij waarbij iedereen speciale kinderprijzen kan winnen. Dit keer was het jammer dat er een flink aantal afzeggingen was en de thuisblijvers hadden ongelijk getuige de vele blijde gezichten van de winnaars!!! (met dank aan André voor de foto’s)

Vorig jaar hebben we jammer genoeg geen prijsuitreiking van de CC Eindhoven Jeugd-Peetvader-Competitie kunnen houden in verband met corona. Maar nu kan de prijsuitreiking gelukkig weer. De gecombineerde prijsuitreiking – van 2020 en 2021 – zal plaatsvinden op ZATERDAG 2 APRIL 2022 in het lokaal van duivenvereniging Valkenswaard (van de Venstraat 63 in Valkenswaard.) Op deze avond zullen alle Jeugd-Peetvader-Competitie deelnemers van 2020 & 2021 gehuldigd worden. Als deelnemer aan de Jeugd-Peetvader-Competitie ben jij natuurlijk ook van harte uitgenodigd op deze avond, samen met je peetvader. Je mag natuurlijk ook nog je papa & mama, broertjes & zusjes en vriendjes & vriendinnetjes meenemen. Het programma begint om 18.30u en zal tot ongeveer 21.00u duren. Alle Jeugd-Peetvader-Competitie deelnemers van 2020 & 2021 zullen op deze avond gehuldigd worden en voor de 1e prijs winnaars is er natuurlijk een leuke prijs. Ook is er een prijs voor iedereen die een keer een 1e prijs op een vlucht heeft behaald. Daarnaast krijgt IEDERE deelnemer aan de Jeugd-Peetvader-Competitie natuurlijk een leuk aandenken. Ook zal er nog een mooie loterij met leuke prijzen en een kleurwedstrijd gehouden worden. Wij gaan er een fantastische avond van maken. Graag tot ziens op zaterdag 2 april !!
Op zaterdagavond 12 maart heeft ons het bericht bereikt dat na een moedig gedragen ziekte Jan Hermans is overleden. Nadat Jan van Eersel naar Waalre verhuisde, trad hij in 1983 toe tot het CCE bestuur in de functie van secretaris. Later werd hij voorzitter. Nadat hij mede-eigenaar werd van Sportblad De Duif, nam hij tijdelijk afscheid als voorzitter, maar keerde later weer in die functie terug. Vier jaar geleden nam hij met veel pijn in zijn hart, opnieuw afscheid als voorzitter van zijn geliefde CCE. Ditmaal echter om gezondheidsreden. Ondanks dat bleef hij de CCE op de voet volgen en leefde mee met de prestaties die door de diversen leden behaald werden. Zijn bestuurlijke werkzaamheden bleven niet beperkt tot de CCE. Hij maakte ook deel uit van de CCE commissie die jaarlijks nationaal St. Vincent organiseerde , was voorzitter van de Fondclub Zuid Nederland en regelde ook heel vaal zaken voor de Belgian Masters. Tussendoor werd hij verantwoordelijk uitgever van “Sportblad De Duif” en ging zich op professionele basis met de duivensport bemoeien als duivenmakelaar. Vanaf dat moment verwierf hij bekend over de hele wereld. Overal waar hij kwam werd hij gezien als de man die voor iedereen oog had. Jan stond overal bekend als een man van normen en waarde met een groot eer en rechtsgevoel. Zijn 74e verjaardag heeft hij net niet kunnen bereiken. Helaas hebben veel te vroeg afscheid van hem moeten nemen. We wensen echtgenote Nel, Anke en echtgenote Mike, Rik en echtgenote Cindy en de kleinkinderen heel veel sterkte toe met dit grote verlies. Hopelijk kunnen zij dit grote gemis een plekje geven. Vele duivensportvrienden en verschillende CCE leden zullen Jan zeker gaan missen. Peter van Breugel
Om ook het volgend jaar in CC Eindhoven verband weer mooie concoursen te kunnen vervliegen en de jaarlijkse Jeugd – Peetvadercompetitie te kunnen blijven ondersteunen, organiseert de CCE een internetverkoop met een 19 tal schitterende duivenbonnen. Vanaf vrijdag 12 november komen de bonnen online op www.gps-auctions.com. Daar kunt u ook een korte beschrijving van de bon of duif vinden. Alle bonnen zijn geschonken door onze eerste kampioenen of liefhebbers van de C.C.E die zich in de afgelopen seizoenen wisten te onderscheiden in de afdeling Oost-Brabant of nationaal. Een mooie kans dus om uw kolonie met iets extra’s te versterken. Geschonken bonnen en duiven: Jan en Rik Hermans Waalre/ Pulle late jonge duif 2021 uit “Zn. Chuky en Friendship x “ Zus Mickey, Comb. Frans en Robbert Manders Beek en Donk, 1e Nationaal Orleans afdeling 3 2851 j.d., 1e afdeling Oost-Brabant Laon rayon Oost 2424 d, 1e Kampioen vitesse onaangewezen en 1e kampioen midfond van CC Eindhoven. Zij schenken een jonge duif 2022 half maart, Wim Vissers Mierlo, in 2021, 1e Vervins, 1 Morlincourt, 1e en 2e duifkampioen natour, 1e kampioen natour oud onaangewezen rayon Oost. Schenkt een jonge duif 2022 1e broed op afspraak, Frank Soors Budel, in 2021 Chimay 1-2-4-7-8-10-11-12 enz. van 771 j.d. en 1-3-6 van 168 oude duiven. In C.C. Eindhoven 1e aangewezen kampioen natour rayon Oost, schenkt een jonge duif 2022 in overleg, Edward van Laarhoven in 2021 6 x de eerste in zijn vereniging tegen gemiddeld 290 d. 1e Duifkampioen jong rayon West. Schenkt een jonge duif 2022 op afspraak, Wim Faassen en zoon Willem Waalre, uitblinkers op vitesse en midfond. Schitterde op Morlincourt met 1-3-6van 822 d. (23 mee, 18 prijzen) Een van de grootse bijhuizen van Jan en Rik Hermans schenken twee jonge duiven op afspraak, Jo en Mandy van Buul Knegsel, de nestspelers van de Kempen. In 2021 weer een topseizoen met o.a. 1e Duifkampioen midfond , zij schenken een koppel jonge duiven 2022, Joop Vereijken Beek en Donk, in rayon Midden 1e jonge duiven jong aan- en onaangewezen,1e oude duiven aan- en onaangewezen. Grootmeester op Sens van de afd. Oost- Brabant. Joop schenkt een jonge duif 2022 in overleg, Gebr. Frans en Henk de Vroom Veldhoven, kampioenen een grote K, op vitesse en natour al jaren tussen de allerbeste van de C.C. Eindhoven. In 2021 Isnes 786 j.d. 1-2-3-4-5-6-9-10 enz. Maar ook 1-2-3-4-5-6-7-8 tegen 301 oude duiven. 1e vitesse natour oud en jong onaangewezen rayon West. Schenken een jonge duif of koppel eieren 2022, Harrie Barten Beek en Donk, de revelatie op de dagfond. 1e Kampioen dagfond aan- en onaangewezen 1e en 5e duifkampioen. In Oost-Brabant winnaar van de “van Wanrooij Supercup”. Schenkt een jonge duif 2022 in overleg, Ad van Lieshout Valkenswaard, met een minikolonie een van de beste overnacht spelers op de marathon. In 2020 1e Asduif Agen over 3 jaar ( 2018-2019-2020). Ook in 2021 weer in goeden doen met 1e St. Vincent Oost-Brabant ( 3e Nat.5290 d.) Ad schenkt twee late jongen 2022 in overleg. Johan Meulendijks Bakel, in 2021 2e Duifkampioen Marathon 5e Marathon kampioen en 5e en 6e Marathon duif afd. Oost-Brabant. Johan doet een bijzondere schenking met een laat jong. Moeder is de beste marathon duivin van Nederland over de laatste 3 jaar. Fam. van de Water –Dekkers Heeze, kende een topseizoen met Miss Limburg 1e Kampioensduif Vitesse (20x per tiental) en 1e en 2e duifkampioen natour in rayon Oost. Zij schenken 2 jonge duiven op afspraak. Henk Hoeks Mierlo-Hout, noteerde in 2021 7 overwinningen in de vereniging met o.a. 1e Isnes 768 j.d. In CCE 1e kampioen jonge duiven 2021. Schenkt een jonge duif 2022 1e broed. Comb. Verbaandert- Habraken Veldhoven/Aalst bijhuis van A Saarloos en zoon Klaaswaal (95% Noël Peiren duiven) In 2021 1e Kampioen aangewezen ZLU Valkenswaard. Zij schenken twee jonge duivin 2022 op afspraak. Piet en Rein Stokmans, hadden in 2021 1e kampioensduif marathon, een geweldige jaarling met 3 op 3. Zij schenken een jonge duif 2022 in overleg. Frits Visser Helmond geweldige uitslagen op vitesse, in 2021 1e vitesse kampioen natour jong onaangewezen, 2e aangewezen en 3e duifkampioen. Frits schenkt een jonge duif 2022 1e broed, Hans van der Aa Lieshout, 1e Marathon kampioen onaangewezen, schenkt een jonge duif 2022 van de 1e of 2e ronde. Jan Berkers Helmond in 2020 met louter jaarlingen nationaal grootmeester midfond, In 2021 in CC Eindhoven 1e kampioen onaangewezen vitesse oud rayon oost en 1e kampioen aangewezen vitesse jong. Jan schenkt een koppel jonge duiven 2022 1e broed. Natuurlijk gaat onze dank uit naar alle bonnenschenkers en vertrouwen erop dat zij er alles aan zullen doen om u tevreden te stellen. Het laatst geboden bedrag bij GPS Auctions is ook het eindbod. Op voorhand wensen wij u veel plezier met het bekijken van onze bonnen. Mocht u een van de kopers dan wensen wij u veel succes met uw aankoop. Namens bestuur CC Eindhoven Jan Habraken Peter van Breugel
Zondagmiddag 24 oktober a.s. zullen de kampioenen van de C.C.Eindhoven gehuldigd worden voor hun zwaar bevochten en dus mooie kampioenschappen in het afgelopen jaar. Deze prachtige dag zal gehouden worden in de Zaal De Koning, Mierloseweg 301, 5707 AK Mierlo-Hout (tel.0492-525312). Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom om de kampioenen de verdiende eer te geven en om er samen weer een mooi feest van te maken. Iedereen kan het afgelopen duivenseizoen op een feestelijke manier afsluiten. Verder zal er (zoals inmiddels bekend en “verwend”) een gratis heerlijk koud- en warmbuffet zijn om de innerlijke mens een stevige steun te geven om dit feest tot een goed einde te brengen. In combinatie met een schappelijke prijs voor de drankjes denken we weer een zeer gezellige volle zaal te trekken om dit seizoen af te sluiten. Om een idee te krijgen van het aantal aanwezigen (ook voor het buffet) verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk op te geven bij uw verenigingssecretaris (met of zonder partner), Doe dit voor 13 oktober zodat de vereniging dit uiterlijk 15 oktober door kan geven aan de CCE (e-mail: cce@postduiven.com) met hoeveel personen uw vereniging komt.

Benieuwd hoe de duivensport in zijn werk gaat?

Kijk dan even naar deze video…

Video afspelen