Nieuws

5 juli 2021

Beste mensen,

Ik hoor in duivenland dat veel leden niet goed op de hoogte zijn van de kampioenschappen voor de jonge duiven vluchten in 2021.

Er zijn er velen die kennelijk niet op de hoogte zijn van het feit dat de eerste vluchten in juli (J26+J27+J28) niet meetellen voor de kampioenschappen.

We maken van deze vluchten wel een (rayon)uitslag.

In de CCE kennen we dezelfde kampioenschappen als bij de NPO (zie website NPO onder vluchten-nationaal vliegprogramma 2021).

Daar staat de volgende tekst:

  1. Jonge duiven programma start 3 /4 juli. Einde Jonge duiven programma 11/12 september. Voor het nationaal kampioenschap tellen 6 van de 8 vluchten in de periode van 24/25 juli tot 11/12 september. Op de jonge duiven vluchten zijn alleen jonge duiven toegestaan.

De regeling in de CCE staat op bladzijde 12 van de CCE-Info 2021 die al in maart is uitgegeven. Ook in de CCE de beste 6 resultaten van 8 vluchten J29 t/m. J36.

Dus men kan op de hoogte zijn.

Groetjes,

Jan van Kemenade

Betreft Isnes 15 mei:

Beste mensen,

Het NPO-bestuur heeft de midfondvluchten afgelast voor geheel Nederland.

De Afdeling heeft inmiddels een lossingsvergunning gekregen voor Isnes.

Als de vlucht doorgaat, dan maken we daar een (rayon)uitslag van.

Ze telt niet voor de kampioenschappen.

Groetjes,

Jan van Kemenade

Namens dagelijks bestuur CCE

Afdelingsnieuws

Aanstaande zondag 25 april wordt de eerste van de 13 jubileumvluchten ter gelegenheid van het 75 jarige bestaan van de Afdeling Oost Brabant gehouden: 

V16 Chimay.

Op elk van de  13 vluchten is er een prijzenpot van €375 te vervliegen.

Het prijzenschema is: 

1e prijs  €50

2e prijs  €50

3e prijs  €25

75eprijs €200

Laatste prijs €25 en dit per Rayon.

Alle leden van Afdeling Oost- Brabant nemen automatisch deel aan deze jubileumvluchten.  

Op de site van de Afdeling staat de instructie en extra informatie.

De Jubileumprijs kan alleen gewonnen worden door duiven van de bovenste 10 getekenden van de poulebrief anders schuiven de prijzen door naar de volgende duif, die van de bovenste 10 getekenden is.

Is de laatste prijs geen duif van de bovenste 10 getekenden dan schuift de prijs op naar de duif erboven mits deze wel voldoet aan het criterium, enz.

 Per liefhebber kan per vlucht slechts één geldprijs gewonnen worden.

Een eventueel tweede geldprijs (ook al is deze hoger ) komt dus toe aan de eerstvolgende in aanmerking komende liefhebber.

 Een prijswinnende liefhebber kan wel weer een Jubileumprijs winnen op een andere vlucht.

Beste mensen,

De vlucht Isnes die gepland was voor vandaag, zondag 11/4, is door de NPO afgelast.

Het gevolg is dat er voor het kampioenschap vitesse slechts 5 vluchten overblijven.

Deze 5 tellen bij de CCE, evenals bij de NPO, allemaal voor het kampioenschap vitesse.

Dus 5 resultaten van 5 vluchten en geen zogenaamde afvalvlucht meer.

Met vriendelijke groeten,

Jan van Kemenade, secr.

Benieuwd hoe de duivensport in zijn werk gaat?

Kijk dan even naar deze video…

Video afspelen