Nieuws

A.s. donderdag vervalt de inkorving voor Melun. Dit i.v.m. de slecht verlopen vlucht vanuit Arcis sur Aube. Hiervoor in de plaats manden we zaterdag in voor Morlincourt (ophaalroute 3). De NPO is akkoord dat deze vlucht meetelt voor het nationale kampioenschap. Het is geen afdelingsconcours, Morlincourt voldoet niet aan het afstandscriterium. Morlincourt is een rayonconcours binnen de CCE en zal bij de CCE meetellen voor het Midfondkampioenschap.
Bonnenverkoop t.b.v. Concours Commissie Eindhoven 2023. Met deze bonnenverkoop brengen we onze financiële positie op orde. Zo kunnen we volgend jaar weer mooie concoursen in C.C.Eindhoven organiseren en sponseren we de Jeugd-Peetvader-Competitie om zo de jeugd in contact te brengen met onze mooie duivensport. Wij bieden u de mogelijkheid om een bod uit te brengen op een waardevolle bon van onze eerste en tweede kampioenen om daarmee uw eigen kolonie te versterken. Onze dank gaat uit naar alle bonnenschenkers en wij vertrouwen erop dat zij er alles aan zullen doen om u, als koper, tevreden te stellen. De bonnenverkoop start op 7 december om 21:00 uur en eindigt op 15 december om 21:00 uur. Het laatst geboden bedrag bij GPS Auctions is ook het eindbod. Er volgt dus geen zaalverkoop. Wij wensen u veel plezier met het bekijken van deze bonnen. Mocht u een van de kopers zijn dan wensen wij u veel succes met uw aankoop. Om meer informatie over onze kampioenen van de C.C.Eindhoven te krijgen, kunt u onze site:  www.cceindhoven.nl bezoeken. Met vriendelijke groeten, Bestuur C.C.Eindhoven
Zondagmiddag 29 oktober a.s. zullen de kampioenen van de C.C.Eindhoven gehuldigd worden voor hun zwaar bevochten en dus mooie kampioenschappen in het afgelopen jaar. Deze prachtige dag zal wederom gehouden worden in de Zaal De Koning, Mierloseweg 301, 5707 AK Mierlo-Hout (tel.0492-525312. Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom om de kampioenen de verdiende eer te geven en om er samen weer een mooi feest van te maken. Iedereen kan het afgelopen duivenseizoen op een feestelijke manier afsluiten. Verder zal er (zoals inmiddels bekend en “verwend”) een gratis heerlijk koud- en warmbuffet zijn om de innerlijke mens een stevige steun te geven om dit feest tot een goed einde te brengen. In combinatie met een schappelijke prijs voor de drankjes denken we weer een zeer gezellige volle zaal te trekken om dit seizoen af te sluiten. Om een idee te krijgen van het aantal aanwezigen (ook voor het buffet) verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk op te geven bij uw verenigingssecretaris (met of zonder partner), Doe dit voor 19 oktober zodat de vereniging dit uiterlijk 20 oktober door kan geven aan de CCE (e-mail: cce@postduiven.com) met hoeveel personen uw vereniging komt.
CCE-nieuws Komend weekeinde staat er op za.2/9 Vervins op het programma. Dat is een vlucht voor de vroege jongen J35 (in rekenaar vlucht 39) en een apart concours voor natour N35 (in rekenaar vluchtnummer 40). Bij het inkorven dient men dus duidelijk aan te geven of een jonge duif op J35 of op N35 in concours gaat. Bij voorkeur eerst de duiven aangeven voor J35 en afsluiten in je ECS en daarna de duiven aangeven voor N35. CCE-bestuur.
Uitleg over de berekening van de Jonge Duiven kampioenschappen 2023. Beste Liefhebbers, Het kampioenschap aangewezen, hok en duifkampioen Jonge Duiven wordt over de gehele CCE vervlogen, zo ook het CCE onaangewezen kampioenschap. De punten voor het aangewezen, onaangewezen en duifkampioenschap worden berekend over de 5 Rayonvluchten J28, J29, J30, J31 en J35 en over de vluchten F32, F33, F34 en F36. Deze F-vluchten worden over de gehele CCE gespeeld. De punten behaald in de Rayons worden opgeteld bij de behaalde punten van de F-vluchten. Van deze 9 vluchten tellen de 7 beste resultaten. Als er een vlucht wordt afgelast, komt deze meteen in aanmerking voor afvalvlucht. Hopelijk zijn nu de vragen over de kampioenschappen Jonge Duiven naar tevredenheid beantwoord. Met vriendelijke groeten. Jan Habraken, namens het Bestuur C.C.E.
CCE Junioren, Jeugd Peetvadercompetitie 2023 Op zondag 13-8 (Mettet) start wederom de inmiddels traditionele Jeugdpeetvadercompetitie (JPC). De JPC wordt dit jaar vervlogen over de 1e t/m de 5e wedvlucht van de tweede tour dus t/m zaterdag 9-9 (Laon). Ieder spelend lid (of combinatie) die een (klein)zoon/-dochter, neefje/nichtje, buurjongen/-meisje of vriendje/vriendinnetje weet die geïnteresseerd is in de duivensport kan hem/haar laten meespelen met de bovenste 4 getekende van de poulebrief (als je meer kinderen mee wil laten spelen kan dat met de 5e t/m 8e get, 9e t/m 12e get enz.). Hij of zij moet wel jonger dan 18 jaar zijn. De bedoeling is dat door deze competitie de jeugd betrokken raakt bij de duivensport, zodat weer heel wat duivenbacillen overgedragen kunnen worden. Ook dit jaar worden weer twee klassementen vervlogen, nl. aangewezen 2 en 4. Daarnaast zal er ook weer een leuke prijs zijn voor de snelste duif van het gehele concours (van elke vlucht). Verder zal IEDER jeugdlid dat meedoet aan de Jeugd Peetvader Competitie een aandenken ontvangen wanneer in de winter (op een speciaal daarvoor georganiseerde dag) de prijzen weer worden verdeeld. We hopen natuurlijk wel dat alle deelnemers op deze dag aanwezig zullen zijn. Om mee te doen moeten de volgende gegevens doorgegeven worden: • Naam jeugdlid (inclusief voornaam); • ADRES, POSTCODE EN WOONPLAATS VAN HET JEUGDLID; • Geboortedatum jeugdlid; • Naam Peetvader, lidnummer Peetvader. Vul deze gegevens alstublieft zorgvuldig in, dat scheelt ons een hoop zoekwerk en voorkomt fouten. Opgave is mogelijk tot en met het inkorven op 13-8 voor Mettet onder vermelding van bovengenoemde gegevens. Opgave per e-mail óf telefonisch bij Jo van Buul (040–2052959) of bij Johan en Karin van de Water (040-2240281 of via de mail: cce@postduiven.com). Wij hopen dat wij ook dit jaar weer heel veel deelnemers mogen begroeten. Alvast iedereen succes gewenst. CCE Junioren, Jeugd Peetvadercompetitie 2023
Omdat E23 Chateauroux werd afgelast, wordt op 5-8-2023 vanuit Argenton de 5e dagfond vlucht (E31) gehouden. Deze telt mee voor de nationale kampioenschappen, bij de Afdeling en bij de CCE voor het kampioenschap dagfond. Deze vlucht wordt inmiddels nationaal gehouden, ook als Olympiadevlucht. Hierop zijn gratis prijzen te winnen. De inleg is gratis.
CCE nieuws 16 juli 2023 Beste Liefhebbers, Er komen regelmatig vragen bij ons binnen over de kampioenschappen van de CCE en over de berekeningsmethodes. Het overzicht van de Nationale kampioenschappen staat op pagina 7 en 8. Het overzicht van de CCE kampioenschappen op pagina 11 van de CCE INFO 2023 De CCE ledenraad heeft gekozen om in 2023 twee rekenmethodes voor het onaangewezen kampioenschap te hanteren. 1. Het Hokkampioenschap is het onaangewezen kampioenschap volgens de NPO rekenmethode. Dit NPO kampioenschap is een verplichting voor alle samenspelen. Compuclub rekent dit kampioenschap uit en wij publiceren dat wekelijks op www.cceindhoven.nl en met een redelijke frequentie ook in de papieren uitslag. Berekening: alle behaalde punten van de prijswinnende duiven worden gedeeld door het aantal ingekorfde duiven met een minimum van 8 op de Vitesse. Midfond en Jong en met een minimum van 4 op de Dagfond en Marathon. Bij meer dan 8 ingekorfde duiven op Vitesse Midfond en Jong zullen de behaalde punten van alle prijswinnende duiven gedeeld worden door het aantal ingekorfde duiven. Bij de Dagfond en Marathon zal dat gebeuren als er meer dan 4 duiven ingekorfd zijn. 2. Het CCE onaangewezen kampioenschap volgens onderstaande berekeningsmethode: Berekening: Het aantal prijswinnende duiven waar punten door behaald kunnen worden, wordt berekent door het aantal ingekorfde duiven te delen door 3 waarvan de uitkomst van deze deling minimaal 5 zal zijn. Dat betekent dat tot 15 ingekorfde duiven maximaal 5 duiven punten kunnen verdienen. Bij 16 tot en 18 duiven zullen dat de eerste 6 prijswinnende duiven en bij 19 tot en 21 ingekorfde duiven zullen dat de eerste 7 prijswinnende duiven zijn die punten kunnen verdienen, enz. Beide onaangewezen kampioenschappen zullen op de CCE kampioenendag op 29 oktober vanaf 13.00 uur in zaal De Koning te Mierlo Hout de volle aandacht krijgen. Met vriendelijke groeten Jan Habraken Namens het CCE bestuu
In de afgelopen weken hebben we extra aandacht gevraagd van onze 6 verenigingen om ervoor te zorgen dat de bestanden die naar Compuclub en naar de mailbox van de CCE gestuurd worden in één keer goed zijn. De juistheid van de D*en W* bestanden en de verzamelstaten van de diverse niveaus in HTML hebben er toe bijgedragen dat de controles snel en effectief uitgevoerd kunnen worden. Wij merken op dat de zorgvuldigheid van aanlevering een enorme boost heeft gekregen. Het resultaat is dan ook dat er zeer weinig aanpassingen nodig zijn geweest. De definitieve uitslag van Melun werd in de nacht van zaterdag op zondag door Compuclub afgerond. Met als gevolg dat we al op zondagmorgen de uitslag op de CCE site konden plaatsen. Daarvoor danken wij de automatiseringsmedewerkers en de bestuurders van de verenigingen hartelijk. Met vriendelijke groeten, Jan Habraken Namens Bestuur C.C.E. 4 juni 2023
Naar aanleiding van reclames m.b.t. het niet opgenomen zijn in de definitieve CCE uitslag stellen wij een paar uit te voeren controles voor die deze vergissingen kunnen voorkomen. Deze controles dienen dan uitgevoerd te worden vóór het aanmaken en het versturen van de D&W bestanden. Ontbrekende inkorvingen. Dit programma in Rekenaar controleert of bij iedere poulebrief de drie eerstgetekenden in de inkorfstaat aanwezig zijn. Als dat niet het geval is, verschijnt een lijst met de lidnummers en de namen van de liefhebbers waarvan de drie eerstgetekenden geheel of gedeeltelijk ontbreken. Deze menu-optie is pas toegankelijk als er duiven zijn ingevoerd. Deze controle voorkomt dat ingekorfde duiven per vergissing niet in het Inkorfbestand D*bestand worden opgenomen. Ontbrekende aankomsten. Het programma in Rekenaar controleert of bij iedere poulebrief één of meer aankomsten aanwezig zijn. Als dat niet het geval is, verschijnt een lijst met de lidnummers en de namen van de liefhebbers waarvan geen enkele aankomst aanwezig is. Deze menu-optie is pas toegankelijk als er aankomsten zijn ingevoerd. Deze controle voorkomt dat geklokte duiven per vergissing niet in het Aankomstenbestand W*bestand worden opgenomen. Wij verzoeken de automatiseringsmensen nogmaals om de verzamelstaten van niveau 1, 3, 8 en 9 en de Verenigingsuitslag met de extensie HTML naar de CCE mailbox te sturen. Bestanden met een andere extensie worden niet meer door ons gelezen en dus ook niet meer meegenomen in onze voorcontroles. Reclames die vanuit deze optiek ontstaan, worden niet in behandeling genomen. Voor vragen en voor onduidelijkheden ben ik altijd bereid jullie van dienst te zijn. Telefoonnummer 06-30 55 64 82 of via mail: janhabraken@online.nl Voorbeeld van de mail-bijlagen na inkorven van DV Valkenswaard. Zo willen we het graag ontvangen. Met vriendelijke groet Jan Habraken Namens Bestuur CCE.
De eerste uitslag van 2023 berekend door Compuclub ligt voor je. In de afgelopen maanden is 2022 geëvalueerd. De algemene mening was dat er erg veel informatie in de uitslag stond. Uitslagen, tussenstanden,. kampioenschappen en veel foto’s van de winnaars. Zelfs als er een kleine tot zeer kleine deelname was. We laten voortaan de tussenstanden van de kampioenschappen weg en publiceren deze alleen in de uitslag van de voorlaatste vlucht per kampioenschap. Op onze site cce@eindhoven.nl worden de uitslagen met de tussenstanden wekelijks wel gepubliceerd inclusief de foto van de vluchtwinnaar(s) . Op de cover van de uitslag geen foto’s meer, ook omdat de kwaliteit hiervan te wensen over laat. Een grote verandering dit jaar is dat we de vluchten tot 300 km in twee rayons vliegen, West en Oost. We vragen nog een keer jullie aandacht voor het onderstaande: In de communicatie naar de verenigingen toe is in 2022 veel aandacht besteed aan het beschrijven van de processen en het beleggen van de verantwoordelijkheden. We hebben gekozen om geen of zo weinig mogelijk controles achteraf te doen. Dat betekent dat vooraan in het proces, bij de input, de controles bij de verenigingen belegd zijn. Hoe dat moet gebeuren, is duidelijk beschreven in de CCE-Processenmap 2022. Voordat de bestanden verstuurd worden naar Compuclub moeten de verenigingen ervan overtuigd zijn dat alles correct is verwerkt. We hebben beschreven wat er naar de mailbox CCE@postduiven.nl gestuurd moet worden om de benodigde informatie te hebben om bij calamiteiten en mogelijke fouten in samenwerking met Compuclub tot oplossingen te komen. Dit is in het belang van ons allemaal. Lees met enkele mensen van je vereniging de instructies nog eens door. We hebben gemerkt dat bij diverse verenigingen de map nog niet open is geweest. Dat heeft geleid tot een onvolledige informatievoorziening naar ons toe, waardoor er veel stagnatie in de oplossing is ontstaan. Ook de communicatie van ons naar Compuclub was vorig jaar niet op alle onderdelen duidelijk en ook dat heeft bijgedragen tot onnodige stagnatie. We hebben voor dit jaar heldere afspraken met Compuclub gemaakt over wat we van elkaar verwachten. Samenvattend: • Controleer de gegevens voordat je de D&W bestanden naar Compuclub stuurt. • Stuur de bestanden (UDP en ZIP) na het inkorven met de verzamelstaten van niveau 1, 3, 8 en 9 bij de A-vluchten naar de CCE-mailbox. Na het afslaan stuur je de bestanden en de verenigingsuitslag van niveau 3 (CCE) ook naar de CCE -mailbox. Dat kan in PDF, HTML of als Excel bestand. Onze voorkeur is om de extensie HTML te gebruiken. Dat werkt voor ons sneller en is overzichtelijker en als alle verenigingen dat gaan doen eenduidig. Wij danken jullie voor de medewerking. Jan Habraken Namens Bestuur C.C.E.

Op zaterdagavond 12 maart heeft ons het bericht bereikt dat na een moedig gedragen ziekte Jan Hermans is overleden. Nadat Jan van Eersel naar Waalre verhuisde, trad hij in 1983 toe tot het CCE bestuur in de functie van secretaris. Later werd hij voorzitter. Nadat hij mede-eigenaar werd van Sportblad De Duif, nam hij tijdelijk afscheid als voorzitter, maar keerde later weer in die functie terug. Vier jaar geleden nam hij met veel pijn in zijn hart, opnieuw afscheid als voorzitter van zijn geliefde CCE. Ditmaal echter om gezondheidsreden. Ondanks dat bleef hij de CCE op de voet volgen en leefde mee met de prestaties die door de diversen leden behaald werden. Zijn bestuurlijke werkzaamheden bleven niet beperkt tot de CCE. Hij maakte ook deel uit van de CCE commissie die jaarlijks nationaal St. Vincent organiseerde , was voorzitter van de Fondclub Zuid Nederland en regelde ook heel vaal zaken voor de Belgian Masters. Tussendoor werd hij verantwoordelijk uitgever van “Sportblad De Duif” en ging zich op professionele basis met de duivensport bemoeien als duivenmakelaar. Vanaf dat moment verwierf hij bekend over de hele wereld. Overal waar hij kwam werd hij gezien als de man die voor iedereen oog had. Jan stond overal bekend als een man van normen en waarde met een groot eer en rechtsgevoel. Zijn 74e verjaardag heeft hij net niet kunnen bereiken. Helaas hebben veel te vroeg afscheid van hem moeten nemen. We wensen echtgenote Nel, Anke en echtgenote Mike, Rik en echtgenote Cindy en de kleinkinderen heel veel sterkte toe met dit grote verlies. Hopelijk kunnen zij dit grote gemis een plekje geven. Vele duivensportvrienden en verschillende CCE leden zullen Jan zeker gaan missen. Peter van Breugel

Benieuwd hoe de duivensport in zijn werk gaat?

Kijk dan even naar deze video…

Video afspelen