Bestuur CCE

Voorzitter:

Peter van Breugel tel. 0495-585926

email: p.breugel91@upcmail.nl

Secretaris:

Jan van Kemenade tel. 040-2857720

email: janvankemenade@postduiven.com

Penningmeester:

Johan van de Water

2e Voorzitter:

Jan Schreuder

2e Secretaris:

Sebastiaan Selders

2e Penningmeester:

Jan Habraken

Leden:

Gerard Brouwers

Theo Gerrits

Wim Vissers